ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
27
11 มิ.ย. 2564
2 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง คุณสมบัติต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
2
11 มิ.ย. 2564
3 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรณรงค์จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
08 มิ.ย. 2564
4 คำสั่งเทศบาลตำบลขนอม ที่ 157/2564 เรื่องการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีสั่งการและปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
3
08 มิ.ย. 2564
5 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน. ดาวน์โหลดเอกสาร
3
08 มิ.ย. 2564
6 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน. ดาวน์โหลดเอกสาร
3
08 มิ.ย. 2564
7 คำสั่งเทศบาลตำบลขนอม ที่ 165/2564 เรื่องการมอบอำนาจหน้าที่ให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
3
08 มิ.ย. 2564
8 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง การมอบอำนาจหน้าที่ให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
2
08 มิ.ย. 2564
9 คำสั่งอำเภอขนอม เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
12
02 มิ.ย. 2564
10 คำสั่งอำเภอขนอม เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลขนอม ดาวน์โหลดเอกสาร
14
02 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48