กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4


รายละเอียด :
    

 

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขนอม  อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางพรรณสิริ  บำรุง  นายกเทศมนตรีตำบลขนอม  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  ซึ่งภายในงานมีการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำเทศบัญญัติประจำปี 2564 ประกาศหน่วยงานเกี่ยวกับกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานจริยธรรม  โดยมีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนักความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน  โดยมีผู้เข้ารับการประชุม/เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลขนอม จำนวน  60   คน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2563    อ่าน 43 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**