กิจกรรม : คณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลขนอม (พ.ศ. 2566 - 2570


รายละเอียด :
    

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วย นางพรรณสิริ บำรุง นายกเทศมนตรีตำบลขนอม เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารเทศบาล ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล บุคคลภายนอก ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยหารือในประเด็นการเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565    อ่าน 26 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**