กิจกรรม : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2566 – 2570)

รายละเอียด :
    

เทศบาลตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลขนอม ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) วันที่ 20-23 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ เทศบาลตำบลขนอม เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น และพิจารณาเห็นชอบบรรจุโครงการลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 ) ภายในเขตเทศบาลตำบลขนอม มีการรับฟังความคิดเห็นความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนเพื่อเป็นเครื่องมือในการบูรณาการร่วมกัน ทั้งนี้ เทศบาลตำบลขนอมได้ประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนแล้วเสร็จครบทั้งหมู่ที่1 และหมู่ 3 บางส่วนและทั้ง 6 ชุมชน

ประกอบด้วย

-ประชาชนหมู่ที่ 1

-ประชาชนหมู่ที่ 3 บางส่วน

-ประชาชนชุมชนบางโหนด

-ประชาชนชุมชนป่าเลน

-ประชาชนชุมชนอำเภอ

-ประชาชนชุมชนสระใน

-ประชาชนชุมชนศาลเจ้า

ประชาชนชุมชนประชาธิปัตย์

 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2564    อ่าน 166 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**