ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร Knowledge Management:KM
  รายละเอียด : นวัตกรรมการบริหารองค์กร...องค์กรแห่งการเรียนรู้

เรียนรู้ค่านิยมของข้าราชการยุคใหม่เรียนรู้การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) : ระบบของการบริหารจัดการความรู้


เรียนรู้การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) : ข้อคำนึงถึงในการบริหารจัดการความรู้เรียนรู้การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) : กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้


เรียนรู้การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) : องค์ประกอบของการบริหารจัดการความรู้เรียนรู้การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้เรียนรู้การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) : การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้เรียนรู้การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) : หลักการของการบริหารจัดการความรู้เรียนรู้การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) : ความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 1423 คน